X FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ W URLACH

   
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach
Mazowiecki Instytut Kultury
zapraszają na koncert 
dotowany przez Lasy Państwowe
 
„Barokowe odcienie lutni i gitary”

Wykonawcy:

Lute Duo

Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa

Anton Birula – lutnia barokowa, teorba

  

Sobota, 13 lipca 2019 r., godz. 18.00

w Kościele Parafialnym w Urlach, ul. Piękna 8 

 

Program:

Silvius Leopold Weiss (1687- 1750) 
 
– Musette
– Payssanne
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
– Allemande BWV 1002
– Aria BWV 1068
Antoine Forqueray (1672-1745)
 
– La Clemente
– La Carillon de Passy
– La Latour
– La Debreuil
– La Buisson

 

LUTEDUO Anna i Anton pragną zwrócić uwagę na długo zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni, chcą dziś po-pularyzować tę wspaniałą muzykę. Ukazujący kontrastujące style różnych kultur Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów. Duży projekt Lute Duo poświęcony jest muzyce J.S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych. Ostatni wyjątkowy program jest poświęcony rekonstrukcjom oraz aranżacjom duetów S.L. Weissa na 13-chórowe lutnie barokowe. W roku 2017 w ramach festiwalu FCCH Early Music Season w Pekinie i Wuhanie (Chiny) Anna i Anton rozpoczęli realizację pierwszego w historii lutni programu „Bach meets Weiss” składającego się z wyłącznie z duetów Silviusa Leopolda Weissa i Jana Sebastiana Bacha. Anna i Anton z powodzeniem prezentowali swoje projekty koncertowe na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii. Francji, Finlandii, na Litiwe, Łotwie, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie i we Włoszech.

ANNA KOWALSKA studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh, Nigela North’a i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycz-nymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Muzyczne zainteresowania Anny sięgają daleko poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bar-dzo dobrze, grał na akordeonie i zawsze wspierał wszystkie zainteresowania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi osobami, od których dowiadywała się o różnych gatunkach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili Annę między innymi z tradycyjną muzyką celtycką, dzięki temu granie na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, którą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. Anna prowadzi klasę lutni w Akademii Mu-zycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzyczną na fortepianie oraz gitarze, a na po-czątku lat 90. ukończył również studia fotograficzne specjalizując się w fotografii artystycz-nej. Praca nad zdjęciami w ciemni była okazją, aby przesłuchać ogromną ilość muzyki, zwłaszcza nagrań z dziedziny wykonawstwa historycznie poinformowanego. Sprawiło to, że Anton zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz Jana Sebastiana Bacha. Ta fascynacja zaprowadziła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów skrzypcowych i wio-lonczelowych J.S. Bacha. Anton Birua prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content