„Bóg, Honor, Ojczyzna”

„BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

     Warto się zastanowić nad tym starym zawołaniem Polaków. Pan Bóg jest godny najwyższej czci, gdyż jest Istotą najwyższą, źródłem naszego istnienia i wszelkiej władzy. Drugie zaś miejsce po Bogu zajmują rodzice, gdyż z nich się rodzimy i Ojczyzna, bo w Niej się wychowujemy na obywateli.
     Po zobowiązaniu w stosunku do Boga, człowiek ma największe zobowiązania wobec rodziców. Cześć należna rodzicom powinna objąć również innych krewnych ze względu na pochodzenie od wspólnych przodków.
     Cześć dla Ojczyzny, to cześć należna współrodakom oraz tym wszystkim, którzy są przyjaciółmi naszej Ojczyzny. Polacy rozumieją to w sposób szczególny. Skoro wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, to dla Polaka każdy człowiek jest bratem. Z takiego poczucia obowiązku patriotycznego Polak walczy o wolność na każdym froncie „Za wolność naszą i waszą…”.
     Ojczyzna to przede wszystkim naród, w którego kulturze zostaliśmy wychowani. Polska Kultura Narodowa istnieje dzięki ziemi ojczystej, mowie polskiej i historii, która określa naszą tożsamość. Nakazem sprawiedliwości jest oddanie ludziom tego, co im się należy. Odrębną podstawą należności jest otaczanie czcią i szacunkiem rodziców, spełnianie powinności wobec nich jako twórców rodziny oraz wobec osób działających w imieniu Ojczyzny.
     Patriotyzm to cześć dla Ojczyzny jako dla jednej z podstaw naszego istnienia. Dzięki tej czci istnieję bardziej jako obywatel i jako Polak.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content