Narodowe Święto Niepodległości 2014

Koncert „Z pieśnią ku wolności”