Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Edycja 2023

KONKURS POETYCKI

REGULAMIN

Organizatorem konkursu poetyckiego jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach.
Adres: 05-281 Urle, ul. Piękna 8, woj. mazowieckie.
Strona internetowa: kulturaurle.pl.
Konkurs będzie odbywał się przez trzy kolejne lata, 2023, 2024 i 2025.
Przedmiotem konkursu jest wiersz o tematyce sakralnej w szerokim tego słowa znaczeniu
Temat przewodni konkursu będzie ogłaszany przed rozpoczęciem kolejnej edycji.
Tematem przewodnim konkursu w roku bieżącym jest
Wiara, Nadzieja i Miłość

§ 1
Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Polski, który ukończył 16 rok życia, poza członkami SPKwU i ich rodzinami. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2

Wiersze muszą być napisane w języku polskim.

§ 3

Każdy uczestnik może przysłać 1 – 3 wiersze, napisane dowolnym stylem. Każdy wiersz może zawierać maksymalnie 30 wersów czcionka 12 pkt.

§ 4

Wiersze nie powinny być nigdzie publikowane.

§ 5

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

§ 6

Wiersze są własnością Autorów i Stowarzyszenie nie ma do nich żadnych praw.

§ 7

Wiersze należy przesłać na adres e-mail: mrszkbt@gmail.com, podpisane pseudonimem. Adres internetowy Autora wierszy będzie znany tylko Organizatorowi. Profesjonalne Jury otrzyma do oceny wiersze bez danych Autora.


§ 8

Nazwiska Jurorów są znane tylko Organizatorowi. Ujawnienie nazwisk Jurorów nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu. Skład Jury będzie zmieniany corocznie.


§ 9

Wiersze należy przesłać do 1 grudnia edycji 2023 roku

§ 10

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 15 grudnia edycji 2023 roku. Czas potrzebny dla oceny prac zależy od ich liczby.

§ 11

Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w wysokości odpowiednio: 500 zł, 400 zł i 300 zł. Ponadto Organizator przyzna wyróżnienia. Uczestnicząc w konkursie Autorzy nagrodzonych utworów wyrażają zgodę na ich publikację na stronie Stowarzyszenia. Wiersze nagrodzone i wyróżnione, za zgodą Autorów zostaną wydane w formie książkowej na zakończenie konkursu w roku 2025.

§ 12

Osobami odpowiedzialnymi za ścisłe przestrzeganie Regulaminu i przebieg konkursu są: prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury w Urlach Jerzy Struczyk i sekretarz Mariusz Jan Kubat.

§ 13

Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

§ 14

O wynikach konkursu Organizator powiadomi laureatów mailem.

§ 15

Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie Organizatora:
www. kulturaurle.pl oraz profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content