Drukuj

 VII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ W URLACH

  
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach
Mazowiecki Instytut Kultury
 
 
Sobota, 9 lipca 2016, godz. 18.00
w kościele parafialnym w Urlach, ul. Piękna 8

  

Kwartet Wokalny TEMPUS

 

Anna Czarkowska /sopran/

Robert Lawaty /kontratenor/

Andrzej Borzym jr /tenor, kierownik artystyczny/

Leszek Kubiak /baryton/

 
 

 Program:

 
Wacław z Szamotuł (1520-1560) 
    • Psalm I – Błogosławiony człowiek
    • Psalm LXXXV – Nakłoń, Panie ku mnie ucho Twoje
    • Psalm XV – I któż będzie przemieszkawał
    • Psalm CXVI – Alleluja, chwalcie Pana Boga
    • Kryste, dniu naszej światłości        
    • Powszednia spowiedź
    • Pieśń o narodzeniu Pańskim
    • Modlitwa, gdy dziatki spać idą 
 
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665-1734)
 
Missa Rorate:
Rorate caeli desuperKyrie GloriaSanctusBenedictusAgnus Dei
 
Wacław z Szamotuł
    • Ego sum pastor bonus
    • In Te, Domine speravi
    • Nunc scio vere

Kwartet Wokalny TEMPUS – powstał w 2009 roku. Tworzy go czworo muzyków skoncentrowanych na stylowym wykonawstwie muzyki dawnej, zwłaszcza renesansowej: Marta Czarkowska /sopran/, Robert Lawaty /kontratenor/, Andrzej Borzym jr /tenor, kierownik artystyczny/, Leszek Kubiak /baryton/. Zespół prowadzi bardzo intensywną działalność koncertową, śpiewając zarówno w kraju jak i za granicą. Zespół współpracował m.in. z zespołem Il Giardino d'Amore, Sabionetta, II Tempo, Dekameron, Bornus Consort, Aulos, czy Dirkiem Snellingsem - belgijskim solistą (Collegium Vocale Ghent, Capilla Flamenca). W październiku 2010 r. zdobył złoty dyplom na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Liturgicznej Ars Liturgica w Gnieźnie. W lipcu 2011 r. Tempus wspólnie z zespołem II Tempo oraz Dirkiem Snellingsem dał koncert transmitowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU) do wielu krajów Europy. W programie znalazła się rekonstrukcja mszy z epoki Wazów. Program był również wykonywany podczas festiwalu muzyki dawnej w Starym Sączu. W listopadzie 2011 r. zrealizował wspólnie z białostockim zespołem instrumentów dawnych Aulos znakomicie przyjęty przez publiczność projekt z repertuarem średniowiecznych Cantigas de Santa Maria (Hiszpania, XII w.) we własnych opracowaniach na podstawie facsimile autografów. W kwietniu 2012 r. dał cykl koncertów wielkopostnych Officium wspólnie z kwartetem kontrabasowym The New Art Ensemble oraz saksofonistą Grzechem Piotrowskim. W 2012 roku Tempus wziął udział w projekcie Chorał Sarmacki, gdzie wspólnie z zespołem Bornus Consort prezentował utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego wzbogacone chorałem gregoriańskim wykonywanym z ksiąg piotrkowskich. W roku 2013 projekt był kontynuowany zarówno poprzez eksploatację wspomnianego programu, jak i stworzenie nowego, opartego na Requiem Damiana Stachowicza, natomiast w 2014 r. powstał program bożonarodzeniowy, z Missa pro Nativitate Domini Marcina Mielczewskiego. Podczas realizacji projektu zostały wydane 3 CD.

W 2013 r. przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwartet zrealizował cykl 19 koncertów pod hasłem „Muzyka dawna - poznajmy się!", zaś w roku 2014 cykl 23 koncertów pod hasłem „Muzyka dawna - spotkajmy się!" W kilkunastu pełnych programach koncertowych znalazły się dzieła kompozytorów polskich renesansu i baroku (Cypriana Bazylika, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł) oraz kompozytorów europejskich średniowiecza i renesansu (m.in. Guillaume Dufay, Guillaume de Machaut, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, madrygaliści włoscy, francuscy i angielscy).

Obecnie we wciąż poszerzającym się repertuarze zespołu są zarówno madrygały, chansons i wielogłosowe pieśni staropolskie, jak również szereg programów sakralnych (m.in. wspomniane Cantigas de Santa Maria, polskie pieśni wielkopostne, wszystkie zachowane kompozycje Wacława z Szamotuł, renesansowe i wczesnobarokowe motety, utwory adwentowe, renesansowe i barokowe cykle mszalne oraz kolędy). Jako jedyny zespół w Polsce Tempus wykonuje pełen cykl 18 Tenebrae Responsories - responsoriów wielkopostnych Tomasa Luisa de Victorii, z którym dał kilkanaście koncertów w Polsce.

Mimo, iż trzon Tempusa stanowią cztery osoby, zespół często zaprasza do współpracy zaprzyjaźnionych artystów powiększając swój skład nawet do 15 wykonawców.

Kierownikiem artystycznym zespołu od początku jego istnienia jest Andrzej Borzym jr - dyrygent, kompozytor i aranżer, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka. Chopina w Warszawie.

 

images/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus01.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus02.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus03.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus04.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus05.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus06.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus07.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus08.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus09.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus10.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus11.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus12.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus13.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus14.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus15.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus16.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus17.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus18.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus19.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus20.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus21.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus22.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus23.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus24.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus25.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus26.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus27.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus28.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus29.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus30.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus31.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus32.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus33.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus34.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus35.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus36.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus37.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus38.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus39.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus40.JPGimages/MuzykaKameralna/2016/Tempus1/900_Tempus41.JPG

 

 

Wstecz do: Muzyka kameralna/Rok 2016