Drukuj

X FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ W URLACH

13li    
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach
Mazowiecki Instytut Kultury
zapraszają na koncert 
dotowany przez Lasy Państwowe
 
„Barokowe odcienie lutni i gitary”

Wykonawcy:

Lute Duo

Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa

Anton Birula – lutnia barokowa, teorba

  

Sobota, 13 lipca 2019 r., godz. 18.00

w Kościele Parafialnym w Urlach, ul. Piękna 8 

Program:

 

Silvius Leopold Weiss (1687- 1750) 
 
- Musette
- Payssanne
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
- Allemande BWV 1002
- Aria BWV 1068
Antoine Forqueray (1672-1745)
 
- La Clemente
- La Carillon de Passy
- La Latour
- La Debreuil
- La Buisson

 

LUTEDUO Anna i Anton pragną zwrócić uwagę na długo zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni, chcą dziś po-pularyzować tę wspaniałą muzykę. Ukazujący kontrastujące style różnych kultur Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów. Duży projekt Lute Duo poświęcony jest muzyce J.S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych. Ostatni wyjątkowy program jest poświęcony rekonstrukcjom oraz aranżacjom duetów S.L. Weissa na 13-chórowe lutnie barokowe. W roku 2017 w ramach festiwalu FCCH Early Music Season w Pekinie i Wuhanie (Chiny) Anna i Anton rozpoczęli realizację pierwszego w historii lutni programu „Bach meets Weiss” składającego się z wyłącznie z duetów Silviusa Leopolda Weissa i Jana Sebastiana Bacha. Anna i Anton z powodzeniem prezentowali swoje projekty koncertowe na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii. Francji, Finlandii, na Litiwe, Łotwie, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie i we Włoszech.

 

ANNA KOWALSKA studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh, Nigela North’a i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycz-nymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Muzyczne zainteresowania Anny sięgają daleko poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bar-dzo dobrze, grał na akordeonie i zawsze wspierał wszystkie zainteresowania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi osobami, od których dowiadywała się o różnych gatunkach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili Annę między innymi z tradycyjną muzyką celtycką, dzięki temu granie na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, którą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. Anna prowadzi klasę lutni w Akademii Mu-zycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzyczną na fortepianie oraz gitarze, a na po-czątku lat 90. ukończył również studia fotograficzne specjalizując się w fotografii artystycz-nej. Praca nad zdjęciami w ciemni była okazją, aby przesłuchać ogromną ilość muzyki, zwłaszcza nagrań z dziedziny wykonawstwa historycznie poinformowanego. Sprawiło to, że Anton zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz Jana Sebastiana Bacha. Ta fascynacja zaprowadziła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów skrzypcowych i wio-lonczelowych J.S. Bacha. Anton Birua prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 


 

images/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo01.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo02.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo03.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo04.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo05.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo06.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo07.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo08.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo09.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo10.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo11.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo12.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo13.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo14.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo15.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo16.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo17.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo18.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo19.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo20.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo21.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo22.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo23.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo24.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo25.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo26.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo27.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo28.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo29.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo30.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo31.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo32.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo33.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo34.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo35.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo36.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo37.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo38.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo39.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo40.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo41.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo42.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo43.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo44.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo45.JPGimages/MuzykaKameralna/2019/13lip/908_LuteDuo46.JPG

Wstecz do: Muzyka kameralna / Rok 2019