X FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ W URLACH 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach
Mazowiecki Instytut Kultury

zapraszają na koncert

dotowany przez Narodowe Centrum Kultury

 

Wykonawcy:

Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce

Andrzej Gębski – skrzypce

Andrzej Wróbel – wiolonczela

 

Sobota, 27 lipca 2019 r., godz. 18.00
w Kościele Parafialnym w Urlach,
ul. Piękna 8 

 

 

Program:

Karol Lipiński 
– Polonez A-dur op. 9
– Trio g-moll op. 8
Moderato
– Trio A-dur op. 12
Rondo
– Wariacje na temat z opery Kopciuszek 
Gioacchina Rossiniego op. 10

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA – urodził się 5-go marca 1947 r. w Gdańsku. Od Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. Stefana Hermana. 26 marca 1971 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym z najwyższym wyróżnieniem.W roku 1964, będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, brał udział w Międzynarodowym Konkursie im. Nicolo Paganiniego w Genui. Otrzymał tam Dyplom z Wyróżnieniem Specjalnym. We wrześniu 1966 roku zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium i od tej pory rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Od roku 1967 do chwili obecnej wykonał ponad 2000 koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa). Grał z takimi orkiestrami, jak np. Filharmonia Berlińska, Chicago Symphony, Minneapolis, London Symphony, Konzertgebau Amsterdam, English Chamber i inne. Występował na festiwalach muzycznych w Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Flandrii, Warszawie i w wielu innych. W roku 1970 brał udział w wielkim festiwalu muzycznym poświęconym Ludwikowi van Beethovenowi w jego 200. rocznicę urodzin. Artysta dokonuje wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dorobku nagraniowym można wymienić między innymi koncerty: Vivaldiego, Mozarta, Mendelssohna, Głazunowa, Lalo, Bartoka, Prokofiewa, Beethovena, Brahmsa, Karłowicza, Pendereckiego, Hindemitha, Szymanowskiego i inne. Nagrał też wiele sonat i utworów wirtuozowskich. Uprawiał również kameralistykę. Bierze również udział w nagraniach polskiej muzyki współczesnej (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński i inni). Za nagranie wszystkich utworów Karola Szymanowskiego otrzymał Nagrodę Specjalną Polskiego Radia. Za nagrane dwa koncerty Szymanowskiego otrzymał również w Paryżu w roku 1981 nagrodę „Grand Prix du Disque”. Za granicą często wykonuje utwory polskich kompozytorów. Był pierwszym po Sternie wykonawcą I koncertu Krzysztofa Pendereckiego – grał ten utwór wielokrotnie w Europie i Ameryce Północnej głównie pod batutą kompozytora. Bierze udział w wielu tournee zagranicznych z polskimi orkiestrami. Jest związany bezpośrednio z Filharmonią Narodową gdzie od 1984 roku jest na etacie solisty. Z tą też orkiestrą, głównie pod batutą Witolda Rowickiego, a później Kazimierza Korda, objechał wielokrotnie niemal cały świat. Od 1994 r. jest profesorem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, wiele tytułów honorowych oraz odznaczeń okolicznościowych, np. złote odznaki za pracę społeczną dla miasta Krakowa, za zasługi dla Gdańska.

Wybrane tytuły w prasie światowej:
POLISH VIOLINIST OF BRILLIANCE AND ELOQUENCE – London, „The Daily”
Telegraph.A VIOLINIST OF QUALITY – London, „The Times”
FÜR DIE GEIGE GEBOREN – „Frankfurter Rundschau”
PHÄNOMENALER GEIGER – „Hamburger Abendblatt”
PERFECT VIRTUOZO – „Wienerexpress”
EIN NACHFOLGER PAGANINIS – „Wiener Zeitung”.

ANDRZEJ GĘBSKI – skrzypek – solista, kameralista; studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza, uzyskując Dyplom  z Wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz w zakresie kameralistyki u Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz i Andrzeja Wróbla. Jest laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i Paryżu. Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Polskich Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem zespołu. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych, występując w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Ukrainie, Włoszech, Chinach, Hong Kongu, Wenezueli oraz we wszystkich polskich filharmoniach i najważniejszych salach koncertowych kraju. Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał 60 prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich, a także nagrał 20 płyt kompaktowych z muzyką polską dla wydawnictw: Acte Prealable, DUX, CD Accord, PCM, które są premierami fonograficznymi. Ponadto Andrzej Gebski jest autorem 20 opracowań wykonawczych utworów Romualda Twardowskiego, Piotra Czajkowskiego i innych wydanych przez PWM i wydawnictwo EuterpeOd 1998 r. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną i jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 14 sierpnia 2014 r. Prezydent RP nadał Andrzejowi Gębskiemu Tytuł Profesora Sztuki. Od 1 października 2016 roku Andrzej Gębski jest Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC. Od 2000 r.  Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. – orkiestrę smyczkową tejże szkoły, którą uformował pod nazwą „Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”. Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, Akademii Smyczkowej w Goch (Niemcy), a także Warsztaty Muzyczne „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju i inne kursy muzyczne. Andrzej Gębski jest jurorem międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m.in. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Spotkań Skrzypcowych w Płocku i innych. Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne był wielokrotnie nagradzany, m.in.  Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”, Nagrodą Specjalną oraz Nagrodami I i II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, a także Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

 

ANDRZEJ WRÓBEL – ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1972 roku. Od tego roku jest zatrudniony w Uczelni jako pracownik dydaktyczny. Jego działalność artystyczna zaczęła się jeszcze przed ukończeniem studiów. W latach 1966-86 pracował w Zespole Kameralistów Filharmonii Narodowej pod kierunkiem K. Teutscha. W 1972 roku założył, razem z J. Tawroszewiczem, kwartet smyczkowy – „Kwartet Polski”. Z tym zespołem otrzymał nagrody na konkursach: Colmar – I Nagroda, Belgrad – II Nagroda, Monachium – III Nagroda. Kwartet dokonał licznych nagrań dla radiofonii niemieckiej, szwajcarskiej, francuskiej i polskiej. Nagrał też płytę dla Polskich Nagrań. Kwartet ten niestety rozpadł się po 1981 roku. W latach 1972–73 Andrzej Wróbel pracował też w orkiestrze Filharmonii Narodowej. Od 1972 do 1985 roku pracował jako koncertmistrz w Warszawskiej Operze Kameralnej. Był założycielem Polskiej Orkiestry Kameralnej z Jerzym Maksymiukiem. W roku 1986 założył zespół kameralny „Camerata Vistula”, który do tej pory jest przez niego kierowany. Zespół prowadzi ożywioną działalność. Koncertuje w wielu krajach Europy i Ameryki, nagrywa płyty, które otrzymują doskonałe recenzje w fachowych pismach poświęconych płytom CD. Oprócz działalności kameralistycznej Andrzej Wróbel prowadzi także działalność solistyczną. Wykonuje repertuar klasyczny, gra także wiele utworów muzyki współczesnej. Niektóre z nich nagrał na płyty dla producentów z Polski i Niemiec. Zrobił liczne opracowania na zespół kameralny, z czego najistotniejsze to pierwsze od czasów Chopina wersje kameralne wszystkich utworów Chopina na fortepian i orkiestrę. Opracował na orkiestrę smyczkową 6 epigrafów antycznych C. Debussy’ego (późniejsza wersja na sekstet smyczkowy). W PWM wydał Trio fortepianowe I. F. Dobrzyńskiego i II Kwartet smyczkowy Z. Noskowskiego. Opracował i przygotował do druku Wariacje na kwartet smyczkowy, Sekstet fortepianowy, Scenę dramatyczną A. Stolpego oraz Kwintet fortepianowy J. Nowakowskiego i wiele innych dzieł polskiej muzyki kameralnej. W 2003 roku zorganizował I Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej, w kolejnym roku (2004) był organizatorem II Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej. Oprócz wymienionych zajęć Andrzej Wróbel jest także organizatorem koncertów w czasie dwudziestu lat kierowania Zespołem „Camerata Vistula”.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content